понеділок, 17 липня 2023 р.

Петро Гуцал

ШКІЛЬНА ГАЗЕТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ УЧНІВ

Наукові записки. Серія: Педагогіка. — 2007. — №5. 125

У статті окреслені напрямки функціонування шкільної газети та її вплив на становлення в учнів цінностей громадянського суспільства в сучасних умовах.